Musik / Sang, Dans og Spil

Sang, Dans og Spil

Vi skal møde hinanden igennem rytmer, klap, sang og bevægelse!

På dette hold skal vi lære sange og sætte krop på, finde vores egne dansetrin og spille på trommer og håndpercussion. Vi henter inspiration fra afrikanske og afrocaribiske stilarter – og så giver vi det vores eget udtryk. Over 6 gange vil vi mødes for at spille og synge, og du vil blive introduceret til kreative øvelser og lege, som vil være med til at løsne op i kroppen, åbne vores sanser og skabe glæde og musik mellem de deltagende.

Hvad er SDS?
”Sang, Dans og Spil” er et fag der arbejder med en holistisk tilgang til musik, rytmik, bevægelse og kreativitet - inspireret af de afrikanske musiktraditioner, hvor disse elementer ofte er uløseligt forbundet. Faget fokuserer på relationen imellem stemme, krop og rytme, og på musikken som et legende og socialt fællesskab.

Niveauet er for begyndere og let øvede.
 
I foråret 2023 er der 2 forløb á 6 gange. Man kan frit tilmelde sig ét eller begge.

TID: 6 tirsdage fra kl 19:15 - 20:45
STED: KulturHotellet i Rønde (Krostuen)
PRIS: Kr. 450,- (6 gange)
 
DATOER:
Hold 1: 21/2 - 28/2 - 7/3 - 14/3 - 21/3 - 28/3
Hold 2: 18/4 - 25/4 - 9/5 - 16/5 - 30/5 - 6/6
 
LÆRER: Johanne Baadsgaard Lange
 
Om underviseren:
Johanne Baadsgaard Lange er uddannet sanger og rytmik- og bevægelsespædagog fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har en levende interesse for folkemusik og -dans fra hele verden, og har bla. på studierejser til Brasilien og Cuba studeret de afrocaribiske dansetraditioner. Hun har desuden en baggrund i fysisk teater, og bruger sin erfaring med kropslighed, kontakt og leg ind i det musikalske rum. Til dagligt synger hun verdensvokalmusik med Vokalselskabet GLAS, Trækfugl og Nevesta’s Voice samt indgår i diverse musikteaterprojekter.
Underviser Johanne Baadsgaard Lange
Aftenskolen for Musik og Billedkunst | CVR: 30030826 | Hovedgaden 10, 8410 Rønde  | Tlf.: 3029 8834 | amob.vibe@gmail.com