Om AMOB

Aftenskolen for Musik og Billedkunst (AMOB) er undervisning for voksne.
Undervisningen foregår i Syddjurs Kommune.
Noget af undervisningen foregår på KulturHotellet i Rønde, andet foregår rundt omkring i kommunen i fx folkeskolernes musiklokaler og på Posthuset Ebeltoft.
AMOB har et tæt samarbejde med Kulturskolen Syddjurs om lokaler og lærerkapacitet.
 
Som i alle andre aftenskoler gives der fra kommunen tilskud til undervisningen.
Elever udenfor Syddjurs Kommune er meget velkomne, så får man dækket tilskuddet fra sin egen hjem-kommune. Derfor skal adresse og cpr.nr. oplyses ved tilmelding.
 
AMOB's bestyrelse:
 
Formand:
Rebekka Evangelia Vetter
rebekka@waveland.dk 
 
Aftenskoleleder og kasserer:
Vibe Ulbrandt
amob.vibe@gmail.com
 
Repræsentant fra Kulturskolen Syddjurs:
Christen Frost
cf@syddjurs.dk
 
Lærerrepræsentant:
Niels Christian Ruge
nielsruge@gmail.com
 
Elevrepræsentant:
Vibe Bregendahl Noordeloos
vibebregendahl@gmail.com
 
Aftenskolen for Musik og Billedkunst | CVR: 30030826 | Hovedgaden 10, 8410 Rønde  | Tlf.: 3029 8834 | amob.vibe@gmail.com