The Art of Improvisation / Stockhausen workshop februar 2021

Stockhausen workshop

KURSET ER UDSAT PGA CORONA, NYE DATOER FØLGER...
 
WORKSHOPPEN
Vi spiller nogle af Stockhausens meget forskellige intuitive stykker - træner deres relevante musikalske elementer, fordyber os og hører om baggrundene for musikken. Teksterne med instruktioner kan både være ligefremt poetiske, inspirere med billeddannende ideer og være musikalsk konkrete. Dine egne musikalske indfald kan mødes med vingesuset fra såvel musikhistorien som den spirituelle tradition, Stockhausen var inspireret af.
Alle slags musikere med improvisationserfaring i gruppe kan være med - melodiinstrumenter (inklusive marimba osv.) og stemmer kan deltage.

KARLHEINZ STOCKHAUSEN
Karlheinz Stockhausen (1928-2007) var ikke blot pionér inden for elektronisk og nodenedskreven avantgardemusik, men også for komposition med improvisation. I maj 1968 blev han under en personlig krise stærkt optaget af Satprems bog om yogafilosoffen Sri Aurobindo og intuitionen. Her komponerede han i løbet af en uge samlingen From the Seven Days med 15 forskellige spilleinstruktioner, der radikalt viderefører tidligere bestræbelser på at forenkle notationen og som udmønter yoga-inspirationen i musikalske forestillinger. Nogle år efter fulgte samlingen For Times to Come. Her er i oversættelse et af stykkerne i dets helhed:

TRÆKFULG FOR ENSEMBLE
spil/syng så parallelt som muligt med de andre


Gør undtagelser og lange pauser


Bring det hele til stilstand


Flyv væk

UNDERVISER CARL BERGSTRØM-NIELSEN
Carl Bergstrøm-Nielsen (f.1951) er specialist i eksperimenterende, improviseret musik, musiker, komponist, forsker, lærer ved Musikterapi ved Aalborg Universitet i faget intuitiv musik i mere end 30 år og organisator af et internationalt årligt stævne for improviseret musik. I den danske Gruppe for Intuitiv Musik har han flere gange haft lange møder med Stockhausen, har spillet med lignende grupper i Tyskland og Japan og han har udgivet artikler på tysk og engelsk om Stockhausen og den intuitive musik. www.intuitivemusic.dk
 
TID: 19. og 20. februar 2021 kl 12-17:30 (man deltager én af dagene)
STED: KulturHotellet i Rønde, Lille Sal
PRIS: 400 kr. inkl. kaffe/the og frugt
 
Holdene bliver á 8 personer lørdag og 8 nye personer søndag. Det er relativt små hold da vi ønsker at sikre kvaliteten i formidlingen. Vi forventer meget stor interesse og vi vil derfor bede om en tilkendegivelse på, om deltagelse er muligt både lørdag og søndag eller kun en af dagene. Vi bruger selvfølgelig først til mølle-princippet.

Karlheinz Stockhausen
 

Fra venstre: Karlheinz Stockhausen, Jørgen Lekfeldt, Carl Bergstrøm-Nielsen, Lene Maack, Ivan Vincze.
 

Carl Bergstøm-Nielsen
Aftenskolen for Musik og Billedkunst | CVR: 30030826 | Hovedgaden 10, 8410 Rønde  | Tlf.: 3029 8834 | amob.vibe@gmail.com